Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliğinde görev almak isteyen velilerimiz, her yıl tüm velilere duyurusu yapılan OAB Genel Kurulu toplantısında yapılacak seçimle belirlenir. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabiî üyesidir. OAB Genel Kurulu, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar okulumuzda toplanır.
Görev almak isteyen veliler adaylıklarını açıklar. Seçimler açık oylamayla yapılır. Okul Aile Birliğimiz çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği esasları doğrultusunda yürütür.
Bünyemizde yer alan Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi için ayrı ayrı Okul Aile Birlikleri oluşturmak yerine yönetmeliklerin de uygun gördüğü şekliyle bütün okullarımızı temsilen velilerimizin görev aldığı tek Okul Aile Birliğimiz bulunmaktadır.

 

Okul Aile Birliği Amaç ve Görevleri

 • Öğrencilerimizi, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmayı,
  Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermeyi ve bu amaç doğrultusunda velilerle iş birliği yapmayı,
 • Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmayı,
 • Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile tören ve toplantıların düzenlenmesine destekte bulunmayı,
 • Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada okul yönetimince alınacak ortak tedbirleri desteklemeyi,
 • Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmayı,
 • Okulda düzenlenecek sosyal – kültürel etkinlikler, kampanyalar, kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes vb. etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmayı,
 • Bölgesinde ve İlinde eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı,
 • Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmayı, var olan komisyonlara katılmayı,
 • Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamayı amaç ve görev olarak üstlenmiştir.

 

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE OKULLARI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREV DAĞILIMI

 

 

Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Zerrin GENÇOL  Cep Tel: 542 552 00 74

(Ortaokul Davranış Değerlendirme Kurulu Üyesi)

 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Savaş PAYKOÇ Cep Tel: 530 119 23 26

(Fen Lisesi Kayıt-Kabul Komisyonu, Disiplin Kurulu, Sosyal Etkinlikler Kurulu Üyesi)

 • Üye: Meltem AYARSLAN Cep Tel: 532 370 09 10

(İlkokul Davranış Değerlendirme – Sosyal Etkinlikler Kurulu Üyesi)

 • Üye: Sinem YURDUSEV Cep Tel: 505 914 96 38

(Ortaokul Sosyal Etkinlikler Kurulu Üyesi)

 • Üye: Nursel YILDIRAN Cep Tel: 535 945 05 71

(Anadolu Lisesi Kayıt-Kabul Komisyonu, Disiplin Kurulu, Sosyal Etkinlikler Kurulu Üyesi)

 

Okul-Aile Birliği Denetim Kurulu

 • Başkan: Ferda ÖNDER KOÇ Cep Tel: 532 617 08 41
 • Üye (Müdür Yardımcısı): E. Tuna BOZTAŞ
 • Üye (Müdür Yardımcısı): Derya AKSAKAL

Okul Aile Birliği Etkinlikleri

 • Okul Aile Birliğimiz, kardeş okullarımıza destek amacıyla kitap toplama kampanyaları, giysi yardım kampanyaları başta olmak üzere okulumuzun yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine ve okulumuzun gelenekselleşen etkinliklerine destek olmaktadır.
 • Brunch etkinlikleri, konaklamalı okul yemekleri düzenleyerek velilerimizin tanışma ve kaynaşmasına olanak sağlamaktadır.
 • Okullarımızın yıl sonu balolarının yapılması için gerekli olan komisyonların oluşmasına destek sağlamaktadır.
 • Ayrıca okullarımızın anlaşmalı olduğu servis, yemek ve kantin hizmetlerinin denetimini yapmaktadır.