Okul Gelişim Modeli

Okul Gelişim Modeli

MEV Koleji Özel Okullarında Toplam Kalite Yönetimi süreci Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve öğrenen okul anlayışının temelini oluşturan, paylaşımcı yönetim anlayışı ve iş birliğine dayalı bir çalışma sistemini esas alan “Okul Gelişim Modeli” merkeze alınarak uygulanır.

Planlı Okul Gelişim Modeli; okulumuzun yönetim, eğitim ve öğretim süreçlerini geliştirerek öğrencilerimizin başarılarını artırmayı amaçlayan sistematik bir yaklaşım sunar. Bu modeli uygulayarak geliştirdiğimiz planlamayla, okullarımızın gelişim hedeflerini belirlediğimiz gibi; bu hedeflere ulaşırken izleyeceğimiz yolun belirlenmesine ve süreç içinde geliştirilmesine katkıda bulunarak vizyonumuzu güncel tutar.

Planlı Okul Gelişim Modeliyle MEV Koleji Özel Okullarında katılımı, stratejik planlamayı, mevcut durumu ortaya koyan çalışmalar yapmayı, sürekli örgütsel gelişimi, hizmet içi eğitimler ile insan kaynağını sürekli desteklemeyi, ekip çalışması ile iş birliği anlayışını okullarımıza yerleştirmeyi ve okul çalışmalarımızın sistematik yapısını geliştirmeyi kazandırmayı hedefleriz.