Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

MEV Kolejinde, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine göre tasarlanmış Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programını yürütür, bu programla öğrencilerimizin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer gelişimi alanlarında çeşitli yaşam becerilerini desteklemeyi amaçlarız.

Gelişimsel ve önleyici özelliğiyle Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programını Psikolojik Danışmanımız ve Müdür ve Müdür Yardımcılarımız, Rehber Öğretmenlerimiz ve Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulumuz tarafından geniş katılımla yürütürüz.

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programıyla öğrencilerimizin yaşam kariyeri gelişimlerini desteklemeyi ve yaşamlarındaki çeşitli rollerine, yaşam olaylarına ve yaşam alanlarına hazırlanması hedefleriz. Diğer bir ifade ile insana, topluma ve Dünya’ya duyarlı, kendi potansiyelini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, kendini yönetme becerilerine ve kariyer planlama becerilerine sahip, psikolojik iyilik halini güçlendirme yollarını bilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarız.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, 

  • Birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkatle inceler, olası sorun ve problemlere karşı önleyici rehberlik etmeyi hedef edinir ve çalışmalarını bu anlayışa uygun olarak yürütür.
  • Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutar.
  • Grup ve empati çalışmalarıyla öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya özen gösterir.
  • Önceden planlanmış ve bilgilendirmesi yapılmış öğrenci ve velilere yönelikseminerlerle bilgi akışını hızlandırarak ve dikkat çekecek konularla ilgili,düzenli sunumlar gerçekleştirirler.
  • Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını analiz edip, onlara daha hızlı ve daha etkin yardım edebilmeleri için öğretmenler ile bireysel görüşmeler yapar hizmet içi çalışmalarla eğitim olanakları sunar.
  • Ailelere yönelik anne-baba okulu çalışmaları gerçekleştirilir ve içe dönüşle davranışların sorgulanıp doğru bilinen yanlışlarla yüzleşilmesi ya da yapılan doğruların sürdürülmesi konusunda destek sağlanır.