Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

MEV Koleji Ortaokulunda Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarını eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul eder; eğitimde verimliliği artırarak öğrenci başarısını yükseltebilmek için alınacak önlemlere öncülük etmeyi hedefleyen çalışmaları eğitim faaliyetlerinin verimliliğini izleme ilkesini temele alarak yürütürüz.

Eğitim programının niteliklerini belirlemek, öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi, tutum gibi akademik gelişim değişkenlerindeki düzeylerini belirlemek ve buna uygun Kişiye Özgü Eğitim Programları geliştirmek için sistematik olarak farklı ölçme araçları uygularız. Tüm düzeylerde ‘Tam Öğrenmeyi’ gerçekleştirme hedefiyle yürütülen çalışmalarımızda ‘Katılımcılık Yolu’ ve ‘Birlikte Başarmak’ ilkelerini benimseriz.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme yoluna gider, öğrencilerimizin ilgili kazanımlarının tamamlandığına emin olana kadar çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürürüz.

Hazır Bulunuşluk Sınavı:

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere ‘Hazır Bulunuşluk Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemeyi ve eksik kazanımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmayı hedefleriz.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı:

Her dönem başında ‘İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, dil gelişim düzeylerini belirlemeyi ve seviye grupları oluşturarak, en uygun yöntem ve araçlarla öğrencilerimize ulaşmayı amaçlarız.

Süreç İzleme Sınavları:

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izleyebilmek ve daha büyük gruplar arasındaki performanslarını gözlemleyebilmek amacıyla her ay ‘SİS Uygulamaları’ yaparız. SİS Uygulamalarını daha büyük gruplar elde edebilmek ve sınav sonucunu etkileme potansiyeli bulunan bölgesel faktörleri devre dışı bırakmak adına Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tüm MEV Koleji kampüslerinde eş zamanlı uygularız.  Öğrencilerimize ilişkin ayrıntılı bilgi haritalarını öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açık tutarız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile sınıflarımızın ve okulumuzun genel gelişimini kesintisiz biçimde takip ederiz.

Bütüncül Yaklaşım:

Yazılı sınavları ilgili sınıf düzeyinde aynı sorular ile aynı gün ve saatte uygularız. Ortak yazılı sınav hazırlıklarını öğretmenlerimizle birlikte yürütür; tüm yazılı sınavların analizleri yaparız. Analizler sonucunda varsa kazanım eksikliklerini belirleyerek, raporları ilgili zümrelerimizle paylaşırız. Tekrar edilmesi gereken kazanımların sınıf genelinde tekrar edilmesini sağlarız.

LGS hazırlıkları  kapsamında destek programı planlayarak Haftalık Değerlendirmeleryaparız.

Düzey Değerlendirme Sınavları:

Kurumumuzda eğitim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimizin akademik gelişimlerini gözlemlemek için düzey değerlendirme sınavı uygular, gözlemler, görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda kayıt kabul sürecine rehberlik ederiz.

Bursluluk Sınavları:

Okulumuzda burslu okumak isteyen öğrenciler için her yıl belirlenen tarihte bursluluk sınavı yapılır. Bu sınav burslu okumak isteyen her öğrenciye açıktır. Burslar Vakıf Yönetim Kurulumuzun belirlediği kriter ve oranlar çerçevesinde verilir. Sınav sonuçları öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.