Hayata Hazırlayan Okul

MEV Koleji Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıflarında İlkokulda attığımız sağlam temellerin geliştirilmesi hedefleriz. Okulumuzda uygulanan 'Yaparak-Yaşayarak Öğrenme' eğitim modeliyle öğrencilerimizin düşünme becerilerini üst düzeye taşıyarak, planlama, dikkat gelişimi, muhakeme, stratejik, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini desteklemeyi amaçlarız.

Eğitim Uygulamaları

MEV Koleji Ortaokulunda eğitim programlarımızı projelerle destekleriz. Projeler ve etkinlikler öğretmenlerimiz tarafından ders planlarında etkin olarak kullanılır. Tüm sınıflarımızda bulunan Bilgisayar destekli Akıllı Tahta ve 3 Boyutlu eğitim programları gibi eğitim teknolojileri, öğrencilerimizin mümkün olduğunca çok duyuyla derse katılımlarını sağlayarak  ‘Tam ve Uzun Süreli Öğrenme’ye yardımcı olur.

Fen Bilimleri derslerinin bir kısmını tam donanımlı modern laboratuvarlarımızda işleyen öğrencilerimizin edindikleri bilgileri içselleştirmesini; yaş seviyelerine uygun değişik deneyler ve gözlemler yaparak  neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerilerinin ve analitik düşünme performanslarının geliştirilmesi hedefleriz.

MEV Koleji Ortaokulu olarak, Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, çağdaş, tarihimizi ve kültürümüzü kavramış, evrensel değerlere, demokrasiye ve insan haklarına saygılı, donanımlı, yaşadığı çevreye ve o çevredeki tüm canlılara karşı yorumlama becerisi gelişmiş, eleştirel ve bilimsel bakış açısına sahip, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak lise öğretimine hazırlamayı hedefleriz.

Bu amaçla öğrencilerimizin akademik eğitimlerini sosyal, kültürel, tarihî, bilimsel deney ve projelerle deneyimlemesini, hayattaki pratik karşılığı hakkında fikir sahibi olmasını, ‘öğrenmeyi öğrenme’sini sağlarız.

Anadilini doğru yazmayı, okumayı ve konuşmayı öğrenmiş, kendini doğru ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen MEV Kolejinde, ‘Etkin Okuma Programları’ ve çeşitli şiir, kompozisyon, drama, deneme, tiyatro projeleriyle öğrencilerimizin ilkokulda edindikleri Anadil hakimiyetlerini geliştirerek, üst düzeye taşımak üzere eğitim programları uygular, yaş seviyelerine uygun kültür ve sanat gezileri gerçekleştirir, önemli sanatçıların okulumuzda gerçekleştirilen panel, konferans ve atölye (workshop) çalışmalarında misafir edilmesi konusunda çalışmalar yürütürüz.


 

Mutlu Çocuk, Mutlu Okul

Ancak sosyal anlamda gelişmiş, özgüveni ve içdisiplini yüksek bireylerin akademik başarı sahibi ve mutlu insanlar olarak yetiştirilebileceği fikrinden hareketle; öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişimlerini planlar, destek olur ve takip ederiz. Öğrencilerimiz bir Eğitim Kampüsünün güvenli ve rahat ortamında her tür sportif faaliyete katılım gösterebilir, seramik, modern dans, resim gibi sanat dalları ile ilgilenerek yaratıcılıklarını geliştirebilirler. Öğrencilerimizin sanatı, sporu ve bilgiyi yaşamın vazgeçilmez parçaları olarak görmelerini önemser; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine destek olacak tüm faaliyetleri içtenlikle destekleriz.

Eğitim Birimlerimiz