Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

İnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren pek çok farklı dinamikle karşı karşıya kalır. Bağımlılık evresinden sonra bu dinamikler bazen bizim kontrol edip üstesinden gelebileceğimiz şeyler iken bazen kontrol edemeyip başkalarının desteğine ve yönlendirmesine ihtiyaç duyduğumuz durumlarla karşımıza çıkabilir.

Öğrenciler,  hayatlarının en uzun ve en önemli basamaklarından biri olan okul yaşantısında, büyüme ve gelişmeyle gelen kritik evrelerde, aile yaşantıları ve akran gruplarında karşılaştıkları sorunlar da, ani kriz durumlarında, beklenmeyen kayıplarda destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyabilmektedir.

Öğrencilerimizin, kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, kapasitesini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ilişkiler kurabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi adına psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerimiz öğrencilerimizle sürekli iletişim kurarlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, Okul yöneticilerimiz ve Sınıf Öğretmenlerimiz aracılığıyla, 

  • Öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkatle inceler, olası problemlere karşı önleyici rehberlik etmeyi hedef edinir ve çalışmalarımızı bu anlayışa uygun olarak yürütürüz.
  • Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutarız.
  • Grup ve empati çalışmalarıyla öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya özen gösteririz.
  • Önceden planlanmış ve bilgilendirmesi yapılmış öğrenci ve velilerimize yönelik seminerlerle bilgi akışını hızlandırarak ve dikkat çekecek konularla ilgili, düzenli sunumlar gerçekleştiririz.
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz öğrencilerimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını analiz edip, onlara daha hızlı ve etkin yardım edebilmek amacıyla öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapar hizmet içi çalışmalarla eğitim olanakları sunar.
  • Velilerimize yönelik anne-baba okulu çalışmaları gerçekleştirir doğru bilinen yanlışlarla yüzleşilmesi ya da yapılan doğruların sürdürülmesi konusunda destek sağlarız.