Yaparak-Yaşayarak Öğrenme

MEV Koleji'nde, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak uyguladığımız 'Öğrenmeyi Öğrenme' ve 'Yaparak-Yaşayarak Öğrenme' eğitim modellerini eğitim programlarımıza yansıtırız. Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli, dinamik öğretmen kadromuzla öğrencilerimize bilimsel düşünce sisteminin kavratılmasını hedefler, öğrencilerimizi araştıran, yaratan, analiz ve sentez yapabilen bireyler olarak yetiştirme hedefini nitelikli eğitimle gerçekleştiririz.

İlkokul Eğitim Anlayışımız

‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenme’ modeliyle öğrencilerimizin edindikleri bilgileri bilimsel deneyler, sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde deneyimleyerek öğrenmesi amaçlanır. Böylece olaylara geliştirdikleri bilimsel bakış açısıyla farklı ve yaratıcı düşünebilen, karşılaştıkları sorunlara çözümler üreten,  inisiyatif almaktan çekinmeyen, sorumluluk bilinci yüksek ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişirler.

 

 

 

 


 

Yabancı Dil Eğitimi

MEV Koleji İlkokulu sınıflarında öğrencilerimizin İngilizceyi 1. Sınıftan itibaren öğrenmeleri hedeflenirken; bu hedefe not ya da sınav motivasyonuyla değil; bu dili ve bu dille keşfedebilecekleri yepyeni dünyaları sevmelerini sağlayacak çalışmalar aracılığıyla ulaşmalarını hedefleriz. Öğrencilerimize 1 ve 2. sınıfta Global Science ve Maths derslerinin de dahil olduğu yoğun bir İngilizce programı uygulanırken; 3 ve 4. sınıflarımızda ikinci yabancı dil eğitimi verilir. Öğrencilerimizin yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp, aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmelerini ve Dünya ile iletişimlerini güçlendirebilmeyi amaçlarız. Öğrenilen dili geliştirmenin en iyi yolunun, o dili yaşamak, farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yaşam biçimlerini öğrenmekle mümkün olduğu fikrinden hareketle MEV Kolejinde öğrencilerimizin, çevrimiçi yürütülen proje, yazışma, yarışma, yaz dil okulları, yurtdışı gezileri ve uluslararası projelere katılımlarını destekleriz. Öğrencilerimizin, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamındaki iletişim süreçlerinde en iyiye ulaşmasını amaçlarız. MEV Koleji'nde öğrencilerimizin ilkokuldan itibaren, İkinci dillerine karşı olumlu bir tutum ve bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı, İlgi duydukları alanlarda fikir sahibi olmalarını ve kendilerini İngilizce ifade edebilmelerini sağlamayı, Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini ve bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını desteklemeyi, Ulusal ve uluslararası platformlardaki sosyal ve ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel sunumlarla özgüvenlerini geliştirmeyi, Yabancı dillerde kaleme alınmış edebiyat, müzik, tiyatro, sinema gibi sanat eserlerini takip ederek bundan zevk almalarını sağlamayı, Dünya çapında geçerliliği olan Cambridge uluslararası sınavlarına hazırlamayı ve başarılı kılmayı, MEV Koleji'nden mezun olduktan sonra yurtiçinde kabul edildikleri üniversitelerin hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilmelerini ve yurtdışında okuyabilmeleri için gereken tüm uluslararası sınavlarda yeterlilik gösterebilmelerini sağlamayı hedefleriz.

Eğitim Birimlerimiz