Değerler Eğitimi Programı

Birey, ilerleyen dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, tanınmasında temel ölçüt olarak işlev görecek değerleri, çocukluk ve gençlik yaşlarında kazanır. Ancak, evrensel ve ulusal değerlere yönelik farkındalığını arttırarak, bu değerleri benimseyerek ve kişiliğine mâl ederek, hatta yeni değerler üreterek, Millî Eğitimimizin temel hedefi olan 'İyi İnsan, İyi Vatandaş, İyi Üretici' olarak topluma fayda sağlayabilir. Bu doğrultuda okulumuzda ‘Değerler Eğitim Programı’ uygularız. Değerler Eğitimi Programı ile öğrencilerimizin doğuştan getirdikleri olumlu yönleri geliştirmeyi, farklı değerler üzerinde derinlemesine düşünmelerini sağlamayı, doğru kişisel ve sosyal seçimler yapabilmeleri için gerekli anlayışın, motivasyonun ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesine destek olmayı, kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamayı ve insanî mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlarız. Okulumuzda her sınıf düzeyinde sevgi, saygı, yardımseverlik, işbirliği, sorumluluk, özdenetim, hoşgörü, dostluk, dürüstlük, adalet, özgüven, liderlik gibi değerleri yıl boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle öğrencilerimize yaşatır, hissettirir, kazandırır ve pekiştiririz.

Eğitim Uygulamaları

MEV Koleji İlkokulunda her yıl her sınıf düzeyinde projeler geliştirir, öğrencilerimizin bilgilerini yapılandırmaları için kendi kendilerine çalışmalarına ve kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak sağlarız. Odak noktası kavramlar ve bilimsel ilkeler olan bir eğitim modeli uygular, öğrencilerimizle birlikte, bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yapmayı, örnek projeler yürütmeyi ve ekip çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefleriz.

Eğitim-öğretim kalitesini artıracak, yaratıcılıklarını destekleyerek geliştirecek, disiplinlerarası ve bütünsel gelişime yönelik, bireye, çevreye ve topluma katkı sağlayacak yenilikçi ve girişimci projeler yürütürüz.

 


 

Ben Sorun Çözebilirim

Bilişsel anlamda düşünebilen ve kişiler arası problem çözme becerileri gelişmiş, kendine güvenen bireyler yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerimize, 'insanlardan kaynaklanan' sorunları fark ederek, çözebilmelerine yardım edecek düşünme becerilerini öğretmeyi hedefleriz. İlkokulumuzda uygulanmakta olan 'Ben Sorun Çözebilirim Programı' ile öğrencilerimize “ne” düşüneceklerini değil, “nasıl” düşünebileceklerini öğretmeyi amaçlarız. Böylece öğrencilerimiz, karşılaştıkları sorunlar karşısında, fikir ve çözümler üretebilen, kendi düşüncelerini değerlendirebilen ve sorunlara olabildiğince yaratıcı, pratik ve uygulanabilir çözüm yolları üretebilen bireyler olarak yetişirler.

Eğitim Birimlerimiz