Neden Cambridge Uluslararası Programı?

Eğitimde mükemmelliği hedefleyen, ezberden uzak öğrenci merkezli yaklaşımıyla uluslararası anlamda kabul görmüş bir eğitim sistemi olan Cambridge Uluslararası Programı; aşamalı ve esnek müfredat programını kapsamlı ve destekleyici ders materyalleri ile öğrencilere ulaştırarak evrensel insan yaratmayı hedefler. Cambridge Uluslararası Programı ile sunmuş olduğumuz uluslararası ağ sayesinde; dünyayı tanıyan, birbirlerini anlayabilen, manevi değerlerinin farkında olan, dünyanın saygın üniversitelerinin aradığı kriterlere uygun bir anlayışla yetişen ve bu üniversitelere koşulsuz kabul edilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Cambridge Uluslararası Program

Türkiye’nin nitelikli eğitim markası MEV Koleji, 21. Yüzyılın her geçen gün küreselleşen dünyasında öğrencilerini, iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanabilen, çevresindeki insanlara fikir ve düşüncelerini hem ana dilinde hem de öğrendiği yabancı dillerde rahatça ve doğru ifade edebilen, eleştirel düşünmeye ve takım çalışmasına açık, bilgiyi beceriye çevirebilen, sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedeflerimizden hareketle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başvuru yaptığımız Cambridge Uluslararası Programı, 2018-2019 öğretim yılında alınan onayla okullarımızda uygulanmaya başlanmış, öğrencilerimizin ömür boyu geçerliliği olan diplomalarla yabancı dil niteliklerini daha da geliştirmesi hedeflenmiştir.

Dünya çapında 160 ülkede geçerliliği olan ve 10.000’den fazla okulda uygulanan Cambridge Uluslararası Programı MEV Koleji öğrenci yetiştirme hedefleriyle birebir uyum gösterir biçimde; öğrencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi, yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, öğrenme sürecinde aktif yer alan bireyler olmalarına katkı sağlayacak niteliklere sahiptir.

 

Cambridge Akreditasyon Belgesi I

Cambridge Akreditasyon Belgesi II


 

Cambridge Eğitim Sistemi

Öğrenmenin sınırlarının kalktığı dünyamızda Cambridge Uluslararası Programı öğrencilerimizin dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımaları, anlamaları ve hoşgörü geliştirmelerine destek olurken dil ve kültür arasındaki bağı anlamalarını sağlar, entelektüel gelişimlerini hızlandıracak araştırmayı ve sorgulamayı teşvik eder, farklı kaynaklardan bilgi toplamayı analiz ve sentez yapmayı öğretir, liderlik vasıflarını ön plana çıkararak sonuçlar üzerinde etki yaratmanın önemini anlatır, ilerleyen yıllarda da akademik dürüstlüğü ilke edinerek yaptıkları her çalışmayı yazılı veya sözlü olarak sunma becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Cambridge Primary (İlkokul) ve Cambridge Lower Secondary (Ortaokul) programlarını tamamlayan öğrencilerimiz ihtiyaç duyulan bilgiye hızla erişebilecek, eriştiği bilgiyi analiz edebilecek ve kendi yaratıcı katkısı ile yeni bir yorum üretebilecek bireylere odaklanan ve pek çok ülkede kabul edilen akademik bir başarının göstergesi olan Cambridge IGCSE programı için de hazır duruma gelirler. Cambridge Uluslararası Programı öğrencileri hayat boyu öğrenmeye hazırlar. Okul içerisinde uygulanan değerlendirme çalışmalarına ek olarak; saygın bir uluslararası eğitim programı olan Cambridge Üniversitesi Uluslararası Genel Sertifika Programı ile değerlendirilmektedir.

Eğitim Birimlerimiz