Uluslararası Öğrenci Değişim Programları

MEV Koleji Lise öğrencileri, Millî Eğitim Vakfı’nın ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği “Uluslararası Öğrenci Değişim Protokolleri” kapsamında, Kanada’da akademik aylık, sömestr programı ve akademik yıl değişim programlarına katılabilirken; Amerika Birleşik Devletleri’nde sömestr programı ve akademik yıl değişim programlarına katılarak farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelebilir ve vizyonlarını genişletme fırsatı yakalayabilirler.

Yabancı Dil Eğitimi

MEV Koleji Fen Lisesinde öğrencilerimiz, ilkokul-ortaokul sisteminin devamı olarak 9. sınıftan itibaren İngilizce ve ikinci yabancı dillerinde eğitim alırlar. Böylece öğrencilerimizin, İngilizce ve 2.yabancı dillerinde kendilerini sosyal ve akademik ortamda rahatlıkla ifade edebilecekleri uluslararası dil yeterliliğine sahip olmalarını hedefleriz.

Öğrenilen dili geliştirmenin en iyi yolunun, o dili yaşamak, farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yaşam biçimlerini öğrenmekle mümkün olduğu fikrinden hareketle MEV Kolejinde öğrencilerimizin, çevrimiçi yürütülen proje, yazışma, yarışma, yaz dil okulları, yurtdışı gezileri ve uluslararası projelere katılımlarını destekleriz.

Öğrencilerimizin, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamında iletişim sürecinde en iyiye ulaşması amaçlarız.

Öğrencilerimizin kendilerine en uygun İngilizce seviye sınıflarında müfredatla ilişkilendirilen yoğun İngilizce eğitimiyle yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp, aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmelerini ve Dünya ile iletişimlerini güçlendirebilmeyi amaçlar; dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamındaki iletişim süreçlerinde en iyiye ulaşmasını sağlarız.

MEV Koleji Fen Lisesinde Yabancı Dil ders içeriklerimiz ve ders programlarımızla müfredata uygun biçimde 5 ayrı dil öğrenme yetisini geliştirmeyi hedefleriz. Öğrencilerimizin ‘Okuduğunu Anlama, Yazma, Duyduğunu Anlama, Sözlü İfade ve Karşılıklı Konuşma’alanlarında  tam yetkinliğe kavuşmasını hedefleyen çalışmaları  öğrencilerimizin  kullandıkları uluslararası düzeyde ders kitapları ve yenilikçi eğitim teknolojileriyle destekleyerek uygularız.

MEV Koleji’nde öğrencilerimizin,

  • İkinci dillerine karşı olumlu bir tutum ve bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı,
  • İlgi duydukları alanlarda fikir sahibi olmalarını ve kendilerini İngilizce ifade edebilmelerini sağlamayı,
  • Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini ve bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını desteklemeyi,
  • Ulusal ve uluslararası platformlardaki sosyal ve ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel sunumlarla özgüvenlerini geliştirmeyi,
  • Yabancı dillerde kaleme alınmış edebiyat, müzik, tiyatro, sinema gibi sanat eserlerini takip ederek bundan zevk almalarını sağlamayı,
  • Dünya çapında geçerliliği olan Cambridge Uluslararası Sınavlarına hazırlamayı ve başarılı kılmayı,
  • MEV Koleji’nden mezun olduktan sonra yurtiçinde kabul edildikleri üniversitelerin hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilmelerini ve yurtdışında okuyabilmeleri için gereken tüm uluslararası sınavlarda yeterlilik gösterebilmelerini sağlamayı hedefleriz.

 

Uluslararası Sınavlar ve Projeler

Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak hazırlanan İngilizce dil eğitimi programımızla  WSC-World Scholar's Cup, JMUN, MUN, INGED Drama Festivali, GEF, Destination Imagination, ELT Konferansı gibi* etkinliklerin vazgeçilmez katılımcısı olurken; öğrencilerimizin Dünya standartlarında yabancı dil yetkinliğine ulaşmaları için yabancı dil düzeylerini periyodik olarak Cambridge ESOL, TOEFL gibi sınavlarla ölçümleriz. Öğrencilerimizin İngilizce derslerindeki bilgilerini ve gelişimlerini ölçmenin yanı sıra, öğretmenlerimiz ve velilerimize de öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri ile ilgili bilgi sağlamak için TOEFL Primary ve Junior Sınavlarını; Ölçme - Değerlendirme anlamında sistemin objektif olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerimizin dil seviyelerini uluslararası standartlarda sertifikalandırılmasını sağlamak amacıyla Cambridge Sınavları uygularız. * WSC-World Scholar's Cup, MUN, JMUN, INGED Drama Festivali, GEF, ELT Konferansı, Destination Imagination, Quiz Show, English Day, Yaz Okulları, Artspot Eğitimsel Tiyatro, Cambridge ESOL Sınavları, TOEFL Çalışmaları, Avrupa Birliği Dil Pasaportu Projeleri...

Eğitim Birimlerimiz