Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

MEV Koleji Fen Lisesinde  Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarını eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul eder; eğitimde verimliliği artırarak öğrenci başarısını yükseltebilmek için alınacak önlemlere öncülük etmeyi hedefleyen çalışmaları eğitim faaliyetlerinin verimliliğini izleme ilkesini temele alarak yürütürüz.

Eğitim programının niteliklerini belirlemek, öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi, tutum gibi akademik gelişim değişkenlerindeki düzeylerini tespit etmek ve buna uygun Kişiye Özgü Eğitim Programları geliştirmek için sistematik olarak farklı ölçme araçları uygularız. Tüm düzeylerde ‘Tam Öğrenmeyi’ gerçekleştirme hedefiyle yürütülen çalışmalarımızda ‘Katılımcılık Yolu’ ve ‘Birlikte Başarmak’ ilkelerini benimseriz.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme yoluna gider, öğrencilerimizin ilgili kazanımlarının tamamlandığına emin olana kadar çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürürüz.

MEV Koleji Fen Lisesinde ağırlıklı olarak son sınıfta olmak üzere tüm öğrencilerimize uygulanan

Genel Değerlendirme ve Deneme Sınavlarını, soru sayısı, niteliği, değerlendirme ve puanlama açısından Yükseköğretim Kurumları Sınavına denk sınavlar olarak gerçekleştiririz. Her denemeden sonra Ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından hazırlanan konu analizli karneleri öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşır; sınavı sonuç analizlerinin ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle incelenerek konu eksikliklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını sağlarız.

Hazır Bulunuşluk Sınavı:

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere ‘Hazır Bulunuşluk Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemeyi ve eksik kazanımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmayı hedefleriz.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı:

Her dönem başında ‘İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, dil gelişim düzeylerini belirlemeyi ve seviye grupları oluşturarak, en uygun yöntem ve araçlarla öğrencilerimize ulaşmayı amaçlarız.

Temel Yeterlilik Testi:

9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izleyebilmek ve daha büyük gruplar arasındaki performanslarını gözlemleyebilmek amacıyla her ay ‘Temel Yeterlilik Testi’ , 12. sınıf öğrencilerimize her ay Temel Yeterlilik Test ve Alan Yeterlilik Testi uygulanır. Bu uygulamaların amacı Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlıktır. Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Testi Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tüm MEV Koleji kampüslerinde eş zamanlı uygulanır. Bu sayede öğrencinin geniş bir örneklemin içindeki sıralamasını ve gelişimini izlemesi sağlanır.  Öğrencilerimize ilişkin ayrıntılı bilgi haritalarını öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açık tutarız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile sınıflarımızın ve okulumuzun genel gelişimini kesintisiz biçimde takip ederiz.

Süreç İzleme Sınavları:

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izleyebilmek ve daha büyük gruplar arasındaki performanslarını gözlemleyebilmek amacıyla her ay ‘SİS Uygulamaları’ yapılır. SİS Uygulamaları daha büyük gruplar elde edebilmek ve sınav sonucunu etkileme potansiyeli bulunan bölgesel faktörleri devre dışı bırakmak adına Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tüm MEV Koleji kampüslerinde eşzamanlı uygulanır.  Öğrencilerimize ilişkin olarak ayrıntılı bilgi haritaları öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açıktır. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile sınıflarımızın ve okulumuzun genel gelişimi takip edilir.

Bütüncül Yaklaşım:

Yazılı sınavları ilgili sınıf düzeyinde aynı sorular ile aynı gün ve saatte uygularız. Ortak yazılı sınav hazırlıklarını öğretmenlerimizle birlikte yürütür; tüm yazılı sınavların analizleri yaparız. Analizler sonucunda varsa kazanım eksikliklerini belirleyerek, raporları ilgili zümrelerimizle paylaşırız. Tekrar edilmesi gereken kazanımların sınıf genelinde tekrar edilmesini sağlarız.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik uygulanan Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Testleri ile hedeflenen kazanımlarda ne ölçüde başarıya ulaşıldığını, öğretimin yeterli ve yetersiz olduğu alanların hangileri olduğunu, sınavların geçerliğini / güvenirliğini saptar ve raporlanan bu bilgileri bilgisayar ortamında ilgili birimlere sunarız. Ayrıca, tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin ders başarılarının takip edilebilmesini sağlamak için, sınav sonuçlarına ait bilgiler SMS ve internet yoluyla velilerimizle paylaşırız.

Nakil Sınavları:

Ara sınıflarda kurumumuzda eğitim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimizi okula kabul sürecinde nakil sınavları uygulayarak öğrencinin akademik gelişim düzeyi ile ilgili ölçme yapıp kayıt kabul sürecine rehberlik ederiz.

Bursluluk Sınavları:

Okulumuzda burslu okumak isteyen öğrenciler için her yıl belirlenen tarihte bursluluk sınavı yapılır. Bu sınav burslu okumak isteyen her öğrenciye açıktır. Burslar Vakıf Yönetim Kurulumuzun belirlediği kriter ve oranlar çerçevesinde verilir. Sınav sonuçları öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.