Projeci Okul

MEV Kolejinde öğrencilerimizin üst düzey eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek amacıyla Proje Koordinasyon Kurulu öncülüğünde proje ve inovasyon çalışmaları yürütür, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen proje yarışmalarında önemli başarılara imza atarız.

Eğitim Uygulamaları

MEV Koleji Fen Lisesinde öğrencilerimiz Akıllı Tahta ve 3D eğitim teknolojileriyle desteklenen eğitim ortamlarında eğitimlerini sürdürür.

Velilerimizi, öğrencilerimizin akademik başarıları, ödev ve etüt sorumlulukları ve varsa devamsızlıkları konusunda her gün bilgilendiririz. Öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartları baz alınarak oluşturulmuş yoğun İngilizce eğitim programlarında Native Speakerlarla konuşma pratiği yapmalarını sağlar, sosyal ve akademik ortamlarda kendilerini rahat ifade edebilmelerini garanti altına alırız.  Gelişen dünyanın bir gereği olarak tüm öğrencilerimize yine Native Speaker destekli ikinci yabancı dil imkanı sunarak üniversiteye hazırlamanın yanı sıra gelecek yıllarda edinecekleri meslekî kariyerlerine de destek olmayı amaçlarız.

MEV Eğitim Kültürünün değişmez ilkesi olan ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenme’yle, öğrencilerimizin modern donanımlı Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar laboratuvarlarımızda işledikleri Fen Bilimleri derslerinde edindikleri teorik bilgileri içselleştirmelerini sağlarız.

Tüm sınıf düzeylerinde Hazır Bulunuşluk Sınavları, Genel Değerlendirme ve Ünite Tarama Sınavları uygular, bu sınavların analizlerini takiben varsa öğrencilerimizin eksik kazanımlarının tamamlanması ve pekiştirme amacıyla okul sonrası ve hafta sonu bireysel ya da grup etüt çalışmaları düzenler ve bireysel ders çalışma süreçlerini e-öğrenme platformlarıyla destekleriz.

9 ve 10. sınıflarımızda okuyan öğrencilerimize özel her ay deneme sınavları uygular, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize ise  Üniversiteye Hazırlık Programı uygulayarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik başarılarını desteklemeyi hedefleriz.


 

Geleceği Aydınlatan Eğitim Meşalesi

MEV Koleji Fen Lisesinde, güvenli ve disiplinli bir eğitim ortamında akademik başarısı yüksek, sosyal yaşamla, sanat ve sporla barışık, yaratıcı, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefleriz. Nitelikli ve deneyimli eğitim kadromuz öğrencilerimizi bir yandan üniversiteye hazırlarken; diğer yandan sürekli gelişen ve değişen dünyanın gereksinimlerine uygun beceri ve değerleri kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürür.

Eğitim Birimlerimiz