Türkiye'nin Aydınlık Geleceği MEV Nesli

MEV Koleji Anadolu Lisesinde Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan, aklın ve bilimsel düşüncenin takipçisi, topluma yararlı bireyler olma hedefinde, daima mükemmelin arayışında, yeteneklerini kavramış, akademik gelişimin yanı sıra, çevreye, içinde yaşadığı topluma ve evrensel gelişmelere duyarlı, sorgulayan, araştıran, üreten Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı genç bireyler yetiştirmeyi hedefleriz.

Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizi, ilgileri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri, yapılarına en uygun alanları seçmeleri, bu alanlar ile ilgili temel beceri ve bilgileri edinmeleri, kendilerine en uygun bölümlere sahip üniversitelere yerleşmeleri doğrultusunda destekleriz.

10. sınıftan itibaren öğrencilerimizi yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda seçmeli derslerle Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler veya Yabancı Dil alanlarından birine yönlendirir; Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik en üst düzey başarı hedefi ile eğitim almalarını sağlarız.

Zümre Başkanlarımız liderliğinde ve Ar-Ge desteği ile hazırlanan derslerimiz, akıllı sınıflarda (Smart Class ) ve modern teknoloji ile donatılan laboratuvarlarımızda gerçekleştirilir.

 

 

 


 

Her Alanda Başarılı Nesiller Yetiştiren Okul

Öğrencilerimizi sadece akademik hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için değil; sosyal alanda da kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla ilgileri ve istekleri doğrultusunda Öğrenci Kulüplerinde yer almaları konusunda yönlendirir, kültürel, sanatsal, sportif alanda ve toplumsal hayata uyum sağlamada başarılı olmalarını sağlarız. Proje rehber öğretmenleri aracılığı ile ürettikleri projeleri ulusal paylaşıma sunan öğrencilerimize, bu metot ile toplumsal sorunlara karşı duyarlılık kazandırmayı amaçlarız.

Eğitim Birimlerimiz