20 Kasım 2020
Haberler
Ways of Greeting Before and After Covid-19

Ways of Greeting Before and After Covid-19

Cambridge Assessment International Education programı kapsamında 6. sınıflarla yürüttüğümüz Global Perspectives dersinde öğrencilerimizin grup çalışması yapma, etkin iletişim kurma, araştırma yapma ve bu araştırmaları ortak bir projeye dökme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor.  Bu şekilde öğrencilerimizin güncel sorunları araştırma ve grup çalışmaları ile analiz etmelerine olanak sağlanmaktadır.

Önceden belirlenmiş konularda  kelime bilgisi edinen öğrencilerimiz,  bu konunun farklı yönlerini tartışmak üzere gruplara ayrılarak projelerini  hazırladılar. Öğrencilerimiz, grup çalışmalarını çevrimiçi eğitim sürecinde Zoom uygulamasının “breakout rooms” özelliğinden yararlanarak gerçekleştirdiler.

Global Perspectives dersimizde ele alınan ilk konu  “Dil ve İletişim” (Language and Communication) idi. Bu konuda öncelikle temel kavramları öğrenen öğrencilerimiz sınıf içi tartışmalarını yürüttüler. Yapacakları anketin sonuçlarını ortaya koyabilmeleri için pasta grafiği hazırlamayı öğrendiler. İletişim genel başlığı altında “Covid-19 Öncesi ve Sonrası Selamlaşma Şekilleri” konusunu ele alan öğrencilerimiz anket çalışmalarını, hazırladıkları yazıları görsellerle ve anket çalışmalarını pasta grafikleriyle destekleyerek çevrim içi derslerde arkadaşlarına sundular. Ayrıca her grup kendi çalışmalarını değerlendirdikleri bir form hazırladılar.Etiketler