26 Ağustos 2021
Haberler
Öğretmenlerin Psikolojik Sağlamlığını Güçlendirme Sunumu

Öğretmenlerin Psikolojik Sağlamlığını Güçlendirme Sunumu

Rehberlik Araştırma Merkezi aracılığı ile ulaşan ve seminer döneminde hizmet içi eğitim olarak verilmesi öngörülen “Öğretmenlerin Psikolojik Sağlamlığının Güçlendirilmesi” konulu sunum, tüm öğretmenlerimizin katılımıyla  26 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Okulumuz Koordinatör Psikolojik Danışmanı Nazan Eryürek tarafından aktarılan sunumda psikolojik sağlamlığın tanımı yapıldı. Psikolojik sağlamlık konusu içinde yer alan  dayanıklılık, yılmazlık ve kendini toparlama gücü kavramları ve alt başlıkları üzerinde duruldu. Kendini toparlama gücüne sahip öğretmenin özelliklerine de yer verildi. Okul ortamının, öğretmen ve öğrenci üzerinde bir aidiyet duygusu yarattığı, bu sayede önemli bir psikolojik ihtiyacın giderildiği ve bireylerin psikolojik sağlamlığının arttığı bilgisi paylaşıldı. Psikolojik sağlamlığı engelleyen risk faktörlerine değinildi. Bireysel, ailesel ve çevresel koruyucu faktörlerin nasıl devreye sokulabileceği ve öğretmen olarak öğrencilere nasıl rol model olunacağı örneklerle aktarıldı.Etiketler