21 Ağustos 2017
Haberler
Öğrenme Yoldaşı Olabilmek

Öğrenme Yoldaşı Olabilmek

Bugün pek çok eğitimci tarafından kullanılmakta ve 21. yüzyılın birlikte öğrenme ve gelişme felsefesini yansıtan en önemli kavramsal yaklaşımlardan biri “Öğrenme Yoldaşlığı”nı kavramsallaştırmış ve kişisel ve mesleki gelişim alanında kullanılmaya başlanmasını sağlayan eğitmen Kayhan Karlı, ağustos ayı seminerlerinin ilkinde öğretmenlerimizle bir araya geldi. Üç gün sürecek seminer dizinin ilki 21 Ağustos’ta gerçekleşti.

“Öğrenme Yoldaşlığı Becerileri” kapsamında ilkokul kadrosundaki öğretmenlerimizle grup çalışması yapan Karlı, tanışma turları kapsamında üçer kişiden oluşan öğretmen gruplarına belirleyecekleri bir öğretmenin resmini yaparak  “Öğrenme nedir? ve  Bu yıl sınıfımızda yeni ne yenilik yapacaksınız?”  sorularına seçtikleri öğretmenin nasıl yanıt vereceğini tahmin etmelerini istedi.

“Öğrenme yoldaşı kimdir?” ve “Öğrenme yoldaşı nasıl olunur?” sorularını yanıtlayan Karlı, 21. yüzyılın öğretmenini teknolojiyi tuval gibi kullanan kişiler; 21. yüzyılın öğrencisini de  vizyonu ve hedefi olan, karar alabilen, zamanını yönetebilen, etkili iletişim kurabilen, işbirlikçi çalışma anlayışı olan, problem çözebilen, etik kodlara sahip bireyler olarak tanımladı.

Sıralama sınavlarında oldukça başarılı, üniversiteyi dereceyle tamamlayan öğrencilerin bir şirkette üst düzey yönetici olduklarında grubun dinamiğini yönetmekte ve dilini anlamakta zorluk yaşadığı örneklerle sıkça karşılaştıklarını vurgulayan Kayhan Karlı, öğrencilerin bilişsel becerilerinden önce sosyal ve duygusal becerilerinin yükseltilmesi gereğinin altını çizdi.Etiketler