28 Mart 2023
Haberler
Öğrencimiz Arda Aygörmüş, Liseler Arası Kimya Çalıştayına Katıldı

Öğrencimiz Arda Aygörmüş, Liseler Arası Kimya Çalıştayına Katıldı

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılarak Dünyamızın daha yaşanılabilir kılınması için çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen “4. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi Liseler Arası Kimya Çalıştayı”nda Fen Lisesi 11-A sınıfı öğrencimiz Arda Aygörmüş, “Rüzgar Enerjisi” konulu sunumunu başarıyla gerçekleştirdi.

25-26 Mart 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşen ve “Enerjimiz Geleceğimiz” temasının işlendiği çalıştayda, Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından öğretmen ve öğrenciler yer aldı. Çalıştaya Kimya Öğretmenimiz Berna Uğur’un rehberliğinde hazırlanan öğrencimiz, sunumunda ülkemizde elektriğin üretiminde hangi kaynakları kullanıldığını, ülkemizin  yenilenemez enerji kaynakları bakımından dış kaynaklara bağımlı ancak yenilenebilir enerji kaynakları bakımından büyük potansiyele sahip olduğunu anlattı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanım nedenlerine yer verdi. İnsanların kendi enerji ihtiyaçlarını karşılarken diğer canlıların yaşam alanlarına zarar verdiğinin altını çizen öğrencimiz, rüzgar enerjisinin hem maliyet hem de çevresel etkiler bakımından diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla daha çevreci bir enerji olduğundan söz etti.  Öğrencimizi, başarılı sunumundan dolayı kutluyoruz.Etiketler