25 Ağustos 2017
Haberler
Mizaç Tiplerine Göre Öğretmenler

Mizaç Tiplerine Göre Öğretmenler

Hizmet içi Eğitim Seminerleri kapsamında Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan ortaokul ve lise öğretmenlerimize “Mizaç Tiplerine Göre Öğretmenler” konulu bir sunum yaptı.

Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımının, halk arasında; “İnsan 7’sinde neyse 70’inde de odur”, “Can çıkar huy çıkmaz” ,”Kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez”, “Sütle giren huy, canla çıkar” şeklinde ifade edilen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısını (huy) temel aldığını belirten Yazgan, öğretmenlerin kişilik yapıları, davranışları, tutum ve farkındalık seviyeleri ile  sınıf ikliminin eğitimin kalitesini belirlediğinin altını çizdi.

Seminerin amacını da  öğretmenlerin, kendi mizaç yapılarının öğretmenlik eğilimlerine nasıl yansıdığı konusunda farkındalık kazanmaları ve kendileriyle ilgili farkındalık seviyelerinin yükselmesine yardımcı olmak olarak tanımladı.

Seminerin içeriğinde 9 mizaç tipi temel mizaç özellikleri, etkilendiği kanat mizaç özellikleri ve stres durumundaki mizaç özellikleri üzerinde duran Yazgan, mizaç tiplerine bağlı öğretmenlerin mesleki yaşamlarında sorun olarak algıladıkları, hem iş doyumu hem de öğretmenlik kalitelerini düşüren kendileri, öğrencileri, yöneticileri ve velileriyle ilgili durumlara ilişkin örnekler verdi. Sunum sonunda Müzik Zümre Başkanı Banu Altay Ergür ve Müzik Öğretmeni Oktay Öztürk tadımlık bir mini konser sundular.Etiketler