25 Şubat 2021
Haberler
Miniklerimiz Doğanın Sesine Kulak Vermeyi Öğreniyor

Miniklerimiz Doğanın Sesine Kulak Vermeyi Öğreniyor

Çocuklarımız, doğanın sahibi değil bir parçası olduğumuzu ne kadar erken öğrenirse o kadar iyi. İşte o zaman doğanın sesini duyar ve söylemek istediklerini daha kolay algılarız. Doğanın sesini işitebilecek duyarlılıkta nesiller yetiştirmeyi amaçlayan okulumuzun okul öncesi eğitim programında doğa, canlılık, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, onların doğal yaşam koşulları önemli bir yer tutuyor. Tüm canlıların yaşam hakkı ve bu hakkı savunmanın ne kadar değerli olduğu çocuklarımıza aktarılıyor.
Okul öncesi 4-5 yaş öğrencilerimiz, bu program çerçevesinde hayvan habitatları, nesli tükenen ve tükenmekte olan canlılarla ile ilgili afiş ve ürün örneklerini arkadaşlarına sundular. Seçtikleri bir canlının 6 özelliğini araştırıp resmettiler.
Ada oyunu ile küresel ısınmanın hayvanlar üzerindeki etkisini daha somut bir şekilde gözlemleyen öğrencilerimiz, konu hakkındaki çözüm önerilerini de bizlerle paylaştılar. Kodlama çalışmaları ile sağ-sol, aşağı-yukarı gibi mekânda konum, rakam nesne eşleştirme çalışmaları yaptılar. Hazırladıkları maskelerle dramatize çalışmaları yaparak empati becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler de gerçekleştirdiler. İnsanlar gibi hayvanların da hakları olduğunu bu hakların korunmasında insanlara önemli sorumluluklar düştüğünü de kavradılar.


Etiketler