MEVMUN Kulübümüz SACMUN’22 Konferansında Okulumuzu Başarıyla Temsil Etti

MEVMUN Kulübümüz SACMUN’22 Konferansında Okulumuzu Başarıyla Temsil Etti

MEVMUN Kulübü Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizden Kuzey Erdoğan, Ceylin Çınar, Özgür Abacıoğlu, Ela Men, Pelin Uğurlu ve Barış Bali MUN Kulübü Öğretmenleri Burcu Altıntas rehberliğinde 4-6 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul Özel SEV Lisesinin çevirim içi olarak düzenlediği SACMUN’22 konferansında okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

Kuzey Erdoğan’ın komite başkan yardımcısı ve Barış Bali’nin Endonezya delegesi olarak yer aldığı SOCHUM ( Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite) gündem maddeleri “Güney Asya’daki insan ticareti sorunu, Hong Kong’daki protestolara ilişkin polis vahşeti ve hükümet baskısı, Taliban rejimi altındaki Afganistan’daki sivillerin insani ihtiyaçlarının karşılanması” olarak tasarlandı ve söz konusu durumları iyileştirici çözüm önerileri tartışıldı.

Ela Men’in DISEC (Silahsızlanma ve uluslararası güvenlik komitesi) Endonezya delegesi olarak “Ortadoğu’da nükleer silahların yayılması riskini, Hint Okyanusu Bildirgesi’nin bir Barış Bölgesi olarak uygulanmasını değerlendirme, Güney ve Güney Asya’da yasadışı silah ticaretinin önlenmesi” gündem maddeleri ile ilgili çalışmalar yürüttüğü konferansta Pelin Uğurlu ise Political Committee (Siyasi Komite) Endonezya delegesi olarak katkıda bulundu. “Myanmar’daki durum, Filistin halkının ve işgal altındaki topraklardaki diğer Arapların insan haklarını güvence altına almak ve Rusya-Ukrayna Çatışması” gibi konuları değerlendiren siyasi komitede güncel küresel konuları gündeme alındı.

Ceylin Çınar ise APQSEA (Güneydoğu Asya ile ilgili Danışma Paneli) Fransa ile ilgili uzman kişi olarak “Güney Tayland isyanı sorunu, Altın Üçgen bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığına karşı önlem alınması ve Güney Çin Denizi’ndeki toprak anlaşmazlıklarının görüşülmesi ” konularında görüşlerini sundu.

Özgür Abacıoğlu konferansta “Pulau Ligitan ve Pulau Sipadan üzerinde egemenlik (Endonezya/Malezya)” konularının görüşüldüğü ICJ (Uluslararası Adalet Divanı) yargıcı olarak görev aldı.

Okulumuzu temsil kabiliyetleri ve dil yeterliliklerini dünya sorunları ile ilgili konularda da fikir yürütecek ve çözüm önerisi sunabilecek ölçüde geliştiren öğrencilerimizi kutluyoruz.Etiketler