21 Ocak 2022
Haberler
MEV MUN Kulübü Öğrencilerimiz “MEFHIGHMUN Konferansı”nda Okulumuzu Başarıyla Temsil Etti

MEV MUN Kulübü Öğrencilerimiz “MEFHIGHMUN Konferansı”nda Okulumuzu Başarıyla Temsil Etti

MEV MUN Kulübü Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz 14 – 16 Ocak 2022 tarihlerinde MEF Okullarının çevirim içi olarak düzenlediği MEFHIGHMUN konferansına katıldılar.

Kuzey Erdoğan, Özgür Abacıoğlu, Ceylin Çınar, Damla İncebıyık, Yağmur Önel,  Çınar Kızılkan, Ela Men ve Barış Bali’den oluşan MUN Kulübümüz  İngilizce Öğretmenimiz  Burcu Altıntas rehberliğinde katıldıkları konferansta dünya sorunlarını daha farklı bir yaklaşımla değerlendirerek çözüm önerilerini sundular.

Öğrencimiz Yağmur Önel, konferansta “Honorable Mention – Mansiyon ” ödülüne layık görüldü.

Konferansta Özgür Abacıoğlu, her türlü ırkçı ve dini nefret suçunu önlemek ve bunlara karşı korumak için uluslararası insan haklarını geliştirmek ve Afrika’daki kadınlara yönelik şiddet ve cinsel istismar sorunuyla mücadele konularının gündeme alındığı UNHRC (United Nations Human Rights Council – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi) komite başkanlığı yaptı. Organizasyonda Ceylin Çınar ise WHA (World Health Assembly- Dünya Sağlık Meclisi) komite başkan yardımcısı olarak görev aldı. Güney Asya başta olmak üzere kırsal kesimlerde Covid 19 aşısının dağıtımı ve farkındalığı için bir plan oluşturulması ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde temiz su ve arındırma hizmetlerine erişimi artırmak için yeni politikaların görüşülmesi gibi gündem maddelerinin görüşüldüğü oturumu yönetti.

Kuzey Erdoğan’ın UNEP (UN Environment Programme – Birleşmiş Milletler Çevre Programı) komite başkanlığı yaptığı organizasyonda Yağmur Önel Güney Kore ve Ela Men Avusturya delegesi olarak aynı komitede çalışmalarını yürüttüler. UNEP Komitesi gündem maddeleri içinde “Su altı sondajı ve madenciliği,  endüstriyel nakliye ve kimyasal atık boşaltmadan kaynaklanan okyanusta su ve gürültü kirliliğini azaltmak için önlemler almak ve uygun fiyatlı ve temiz enerjinin uluslararası entegrasyonunu hızlandırmak” konularını ele aldı.

Barış Bali ise UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim,  Bilim ve Kültür örgütü) Belçika delegesi olarak eğitimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve arkeolojik alanların tahribatını önlemek için madencilik sektöründe uluslararası yasal çerçevenin uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalarını sunarak  çözüm önerilerini dile getirdi.

Damla İncebıyık ise Danimarka delegesi olarak ECOSOC (Economic and Social Council- Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi) delegesi olarak katıldığı konferansta Asya Pasifik bölgesindeki emek sömürüsü sorunu ile dijitalleşmeyi ve yeniliği teşvik ederek küresel ekonomik üretkenliği artırmak konularını ele aldı.

Aynı konferansta UNODA ( United Nations Office for Disarmament Affairs- Birleşmiş Milletler Silahsızlanma işleri ofisi) Danimarka delegesi olarak Çınar Kızılkan, ateşli silahların yasadışı sahipliğini ve kaçakçılığını azaltmak için önlemler alınması ve nükleer silahların yarattığı tehdide karşı koyulması gündem maddeleri doğrultusunda önerilerini sundu.

Hem İngilizce dil yeterliliklerini geliştiren hem de geleceğin yöneticileri olarak bu tür organizasyonlarda deneyim kazanan MEVMUN Kulübü öğrencilerimiz, konferansta gündem maddeleri doğrultusunda önerilerini ve fikirlerini başarıyla dile getirdiler. Okulumuzu başarıyla temsil eden tüm MEV MUN Kulübü öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.

 Etiketler