6 Nisan 2021
Haberler
MEV MUN Kulübü Öğrencilerimiz MEFHIGHMUN Konferansında Okulumuzu Başarıyla Temsil Etti

MEV MUN Kulübü Öğrencilerimiz MEFHIGHMUN Konferansında Okulumuzu Başarıyla Temsil Etti

MEV MUN Kulübü Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizden Kuzey Erdoğan, Özgür Abacıoğlu ve Ceylin Çınar MUN kulüp öğretmenleri Burcu Altıntas rehberliğinde 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde MEF Okullarının çevrim içi olarak düzenlediği MEFHIGHMUN konferansına katıldılar.
Kuzey Erdoğan’ın Cezayir’i, Ceylin Çınar’ın Orta Afrika Cumhuriyeti’ni ve Özgür Abacıoğlu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ni temsilen delege olarak katıldıkları WHA (World Health Assembly-Dünya Sağlık Meclisi) toplantısında öğrencilerimiz, pandemi sürecinde izole bir yaşam süren vatandaşların ruh sağlığının korunması, gıda işleme ve paketlenmesinde nanoteknoloji kullanımının tüm restoranlar tarafından uygun sağlık etiği çerçevesinde sürdürülmesi gibi güncel konuları üzerine çalışarak oturumlarda bu alanlarda karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri sundular.

Öğrencilerimiz verilen gündem maddeleri doğrultusunda sağlam bir ön hazırlık yaparak katıldıkları komitelerde dünya meselelerini tartışıp yaratıcı ve yenilikçi çözüm önerilerinde bulundular.
Konferansta Kuzey Erdoğan “Outstanding Delegate Award/Seçkin Delege” ve Özgür Abacıoğlu “Honorable Mention/Mansiyon” ödüllerine layık görüldüler. Bulundukları her ortamda okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.Etiketler