26 Kasım 2019
Haberler
“Farklılıklara Saygı” Semineri

“Farklılıklara Saygı” Semineri

Okulumuz Rehberlik Zümresi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında öğretmenlerimize 25 Kasım Pazartesi günü “Farklılıklara Saygı” konulu bir seminer verildi.

İlkokul Rehberlik Öğretmenlerimiz Ece Özkızılcık ve Zeynep Yersel tarafından verilen seminerde akran zorbalığının tanımı yapıldı. Bir bireyin ya da grubun başka bir birey ya da gruba yönelik olarak uyguladığı, tekrarlayıcı ve sürekliliği olan, gücün sistematik olarak kötüye kullanılmasın içeren, zarar verici ve incitici davranışlar olarak tanımlanan akran zorbalığının akran çatışmasıyla karıştırılmaması gerektiği vurgulandı. Zorbalığa başvuran çocukların empati yeteneğinden yoksun oldukları, çatışma ve saldırganlığın yoğun olduğu aile ortamlarından gelme ihtimallerine dikkat çekildi. Katılımcı öğretmenlerimizin akran zorbalığı konusunda nasıl bir yaklaşıma daha yatkın olduklarını görebilecekleri küçük bir anket çalışması yapıldı.

Akran zorbalığına uğrayan çocukların ortak özelliklerine değinildi. Utangaç, pasif ve boyun eğici, yakın arkadaşı olmayan, genellikle aşırı koruyucu aile yapısına sahip, özel öğrenme gereksinimi olan,  farklı bir özelliği nedeniyle dikkat çeken çocukların akran istismarına uğrayabildikleri üzerinde duruldu. Fiziksel, sözel ve dolaylı zorbalıklara örnekler verildi. Akran istismarının yol açtığı ruhsal, akademik ve sosyal beceri sorunlarına değinildi.

Bu tür davranışların genellikle öğretmenin göremeyeceği şekilde yapıldığı ve bu tür olayların önlenebilmesi için bireysel düzeyde alınabilecek önlemlere değinildi.

Seminerin sonunda farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulamak amacıyla ilkokulda uygulanan farklılıklara saygı haftasından fotoğraflar paylaşıldı. Akran istismarına uğrayan bir gencin yaşadıklarının anlatıldığı video izlendi. sunumu yapan öğretmenlerimize Müdür Başyardımcısı Tuna Boztaş tarafından teşekkür belgesi verildi.

 Etiketler