8 Mayıs 2018
Haberler
Eğitim Kurumumun İtibar Mimarları: Öğretmenler

Eğitim Kurumumun İtibar Mimarları: Öğretmenler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimizin yıl içinde düzenlediği Hizmet içi Eğitim Seminerlerinde bu ayın konusu “Eğitim Kurumumun İtibar Mimarları: Öğretmenler” adını taşıyordu. Okulumuz Halkla İlişkiler Uzmanı Elbin Ertunç Dinç’in sunumunu yaptığı seminerde eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleklerini  icra ederken başka bir disiplinin de var olma çabasına katkıda bulunduğunu anlattı. Kamuoyunda kurumun itibarını oluşturulmasında, yerleştirilmesinde  ve bunun devamının sağlanmasında kuruma emek veren tüm çalışanların aslında birer Halkla İlişkilerci olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Sunumun ilk bölümünde Halkla İlişkilerin tanımı yapan ve ne olmadığı ile ilgili örnekler veren Dinç, tanım üzerinden hareket ederek Halkla İlişkilercilere biçilen roller ile bir okulda öğretmenlerin üstlendiği roller arasındaki benzerliğe dikkat çekti.  Halkla İlişkilerin iki temel prensibi “Halkla İlişkiler çalışmaları gerçekleri yansıtmalıdır.” ve “Halkla İlişkiler çalışmalarının değeri tüm çalışanlar tarafından kabul edilmelidir.” ilkelerini  MEVLANA’nın “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol”cümlesi ile  “Ya  hep ya hiç” başlığıyla özetledi.

Kurumların da kişiler gibi doğum belgeleri olduğundan söz ederek MEV Kolejini doğuran büyük yapının Milli Eğitim Vakfının kuruluş süreci ve emek verenleri ile ilgili görselleri paylaştı. Milli Eğitim Vakfının özel okulculuk alanındaki ilk göz ağrısı olan MEV Kolejinin 1991 yılında kurulduğu günlerden 2018’e gelene kadar geçirdiği değişimi okulun fotoğrafları üzerinden anlattı. 1991-1992 öğretim yılında 18 öğretmen, 216 öğrenci, 7 orta hazırlık, 1 lise hazırlık şubesiyle başladığı eğitim yolculuğuna bugün 140 öğretmen, 1753 öğrenci, 4 okul öncesi, 24 ilkokul, 26 ortaokul, 18 Anadolu ve 8 fen lisesi olmak üzere toplam 80 şube ve 56 personeli ile devam eden MEV Kolejinin büyümesinde ve gelişmesinde Vakıf yöneticilerinden, okul idarecisine, öğretmeninden personeline, öğrencisine ve velisine yani o kurumda değer üreten herkesin emeğinin ve özeninin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Kurumların gelişerek büyümesini sağlayan o kurumunun kamuoyundaki itibarıdır. İtibarlı bir kurum olmakla şöhretli bir kurum olmayı birbirinden ayırmak gerekir.” diyen Dinç, kurumun itibar girdilerinden, bireysel itibarla kurumsal itibar arasındaki sıkı   bir ilişki olduğundan söz etti.

İnsanların olduğu gibi kurumların da DNA’sı olduğunu, tıpkı aynı anne babadan olan kardeşlerin birbirine benzememesi gibi aynı yapı çatısı altında kurulmuş  kuruluşların da DNA’sının birebir birbirini tutmadığını, kurumlarda istihdam edilen çalışanların o kurumun DNA’sını oluşturan önemli bir öğe olduğunu belirterek kurum kültüründen ve kurum değerlerine değindi.

“Kurum olarak iş hedeflerimizi ve bu hedefe bizi taşıyacak tüm faaliyetlerimizi bu değerler üzerinde inşa etme gayretini gösteriyoruz. MEV’in DNA’sıyla yani kurum kültürüyle uyumlu tüm çalışmalar bize itibar kazandırıyor. İtibar peşinden güveni,  güven de bize uzun yıllar başarıyla ayakta kalan bir kurum olma olanağı tanıyor.” dedi.

Seminerin son bölümünde asker, devlet adamı, politikacı, öğretmen, yazar, cumhurbaşkanı, devrimci ve daha birçok sıfatlarla değerlendirilen Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’yla başlayıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine kadar gelen ve sonrasında da devam eden süreçte halkla ilişkilere dair çoklu faaliyetler gerçekleştirdiğini yani Atatürk’ün azımsanmayacak ölçüde iyi bir Halkla İlişkilerci olduğunu yapılan bir araştırma üzerinden örnekler vererek paylaştı.

Sunum, Türkiye’nin Uluslararası ilk Halkla İlişkiler faaliyeti olarak tarihteki yerini alan 1926 yılında Tophane rıhtımından uğurlanan Karadeniz: Seyr-i Türkiye Projesinden yola çıkarak dünyanın birçok limanına uğrayarak ülkemizi tanıtan tıpkı Karadeniz Vapuru gibi okulumuzu, kentimizi ve daha geniş ölçekte ülkemizi temsil eden mezunlarımızdan öğretmenlerimize anlamlı seslenişlerle sona erdi.

Mezunlarımızdan Ali Doruk Kahraman, Emre Ulcaylı, Ayşe Pınar Köprücü, Ekin Tokatlıgil, Faruk Önen, Kadircan Yörük, Barış Göktan ve Şiar Ozan Güneş videolarındaki seslenişlerinde okulumuzun gönüllü tanıtım elçileri olarak öğretmenlerine minnettarlıklarını ve MEV Koleji  sevgilerini ifade ettiler.

Okul Koordinatör Müdürü Murat Zorluer ile Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan, Dinç’e teşekkür belgesi takdim ettiler.

 

 

 

 

 Etiketler