“Ecotrain’22 Konferansı”nda Üstün Delege ve Mansiyon Ödülleri MEVMUN Kulübü Öğrencilerimizin Oldu

“Ecotrain’22 Konferansı”nda Üstün Delege ve Mansiyon Ödülleri MEVMUN Kulübü Öğrencilerimizin Oldu

Anadolu ve Fen Lisesi MEV MUN Kulübü  öğrencilerimizden Kuzey Erdoğan, Damla İncebıyık, Yağmur Önel, Ela Men ve Barış Bali MUN Kulübü Öğretmenleri Burcu Altıntas rehberliğinde 17 – 20 Şubat 2022 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesinin düzenlediği ECOTRAIN’22 konferansına katıldılar.

Konferansta öğrencilerimizden Kuzey Erdoğan ve Ela Men “Outstanding Delegate Award – Üstün Delege”,  Damla İncebıyık ise  “Honorable Mention – Mansiyon” ödülüne layık görüldü.

Kuzey Erdoğan, JCC  (Joint Crisis Committee) Ortak Kriz Komitesine Güney Kore Kabinesi Başbakanı Chang Myon olarak katılırken Barış Bali ise aynı komiteye Güney Kore kabinesinin ticaret ve sanayi bakanı olarak katıldı. 2. Dünya Savaşı’nı ve savaş sonrası dönemi ele alan kriz komitesi, özellikle Sovyetler Birliği ile batı dünyası arasındaki soğuk savaş nedeniyle yaşanan büyük sıkıntıyı ve savaşın gerginliğinin dünyanın hemen her köşesinde nasıl gözlemlediğini vurguladı.

Damla İncebıyık ise konferansta UN WOMEN (The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi)  Amerika delegesi olarak yer aldı. Kadın sünneti konusuna özel bir vurgu yaparak kadınlara yönelik şiddetin ve birtakım haklardan yoksun bırakılmalarının ortadan kaldırılması konusu ile kadınların siyasi katılımını teşvik etmek amaçlı görüşmeler yaparak ve çözüm önerilerinde bulundu.

Ela Men, WHO (World Health Organization-Dünya Sağlık Örgütü) İsveç delegesi olarak sağlıkta ayrımcılık ve ruh sağlığı tedavisi için evrensel sağlık sigortasının uygulanması konularını ele alarak iyileştirici ve yenilikçi çözüm önerilerinde bulunmuştur.

Yağmur Önel ise Deputy Chair of the Commonwealth of Nations (İngiliz Milletler Topluluğu Başkan Yardımcısı) olarak “Gençlerin kalkınmayı, barışı ve korumayı teşvik etme ve diğer İngiliz Milletler Topluluğu değerlerini teşvik etmeye katkıları” ile  “Commonwealth ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için bir ticaret anlaşması kurulması” gündem maddeleri tartışılırken komitenin yönetilmesini başarıyla gerçekleştirdi.

 

 Etiketler