30 Ekim 2018
Duyurular

YARIMADA FELSEFE SEMPOZYUMU

YARIMADA FELSEFE SEMPOZYUMU

 

“Gençler Ege’li Filozofları Konuşuyor”

 

SEMPOZYUMUN TARİHİ

13 ARALIK 2018 PERŞEMBE

SEMPOZYUM SON BAŞVURU TARİHİ

30 KASIM 2018 CUMA

SEMPOZYUM

TEMEL DEĞERLERİ

 • Katılımcıları, bireylere ve fikirlere saygı ve hoşgörü ile yaklaşmasını sağlamak.
 • Organizasyonlarında yer alan her bireyin yeni fikirlere ve birbirlerinin fikirlerine önyargısız ve açık fikirli bir şekilde yaklaşmasını sağlamak.
 • Katılımcılara katmayı amaçladığı en önemli değerlerden biri de modern ve demokratik tartışma kültürünün edindirmek.
 • Doğru iletişimin bir bireyin başarılı olması için gereken en önemli yetilerden biri olduğunu aktarmak.
 • Takım çalışması ve iletişim gibi çağımızın en önemli yetilerinin önemini kavratmak.

HEDEFLERİ

 • Felsefe tarihini ve felsefi öğretiler üzerinden yazım ve yorumlama yeteneğini geliştirmek.
 • Lise öğrencilerinin felsefeye olan ilgisini artırmak.
 • Eleştirel düşünebilen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak.
 • Farklı okullarda okuyan felsefeye ilgi ve merak duyan öğrencilerin birlikteliğini sağlayarak, düşüncelerin topluluk önünde dile getirilmesi, demokratik tartışma becerilerinin geliştirilmesi konusunda destekleyici rol oynamak.
 • Öğrencilerin kendi görüşlerini bir topluluk karşısında söyleyebilme yeteneğinin pekişmesine yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin tespit ettikleri sorunlara çözüm üretmesini sağlamak.
 • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine katkı sağlamak
 • Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile demokratik yaşam ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını teşvik etmek.
 • Öğrencileri eğitimde sorunun değil çözümün bir parçası hâline getirmek.
 • Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisini ortadan kaldırmak
 • Felsefenin temel kavramları üzerinden tartışma kültürünü geliştirmek

KATILIM ŞARTLARI

 • Sempozyuma, İzmir ve ilçelerindeki tüm resmi ve özel lise öğrencileri katılabilir.
 • Sempozyuma her okulu temsilen en çok 4 öğrenci ve 1 öğretmen katılabilir.
 • Sempozyuma katılacak kişilerin ulaşım masrafları kendilerine aittir.
 • Sempozyuma katılan her öğretmen ve öğrenciye katılım sertifikası verilecektir.
 • Başvurular Başvuru Formu üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU AŞAMALARI

 • Her okul, genel başlık üzerine konular belirleyip sunum hazırlayacaktır.
 • Katılımcılar belirledikleri konu başlığını Başvuru Formunda belirteceklerdir.
 • Sunumlar konferans salonunda yapılacaktır.

Not: Katılımcı sayısının az olması durumunda okul kütüphanesinde açık oturum şeklinde çalışma da yapılabilecektir.

 

PROGRAMI

09.30 10.00 Konukların Karşılanması
10:00 10:15 Açılış Konuşması: Okul Müdürü Tülay YAZGAN
10:15 11:00 SUNUM: Mitoloji ve Edebiyat

KONUŞMACI : Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat KAYA

11:00 11:15 Ara
11.15 11.40 Milet Felsefesi ve Mitoloji konulu sunum
11.45 12.10 İyonya Filozofları ve Matematik konulu sunum
12.15 12.40 Demokritos ve Maddecilik konulu sunum
12.45 13.10 Herakleitos ve Diyalektik konulu sunum
13.:10 13:40 Kahoot Bilgi yarışması ve kapanış
13:40 14:00 Konukların Uğurlanması

 

Danışman Öğretmen: Engin YILMAZ-Felsefe Gr.Öğretmeni

Telefon: 0533 491 33 60Etiketler