6 Şubat 2019
Haberler
“Su Ürünleri Kaşifleri” Projemiz TÜBİTAK’tan Kabul Aldı

“Su Ürünleri Kaşifleri” Projemiz TÜBİTAK’tan Kabul Aldı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek programı kapsamında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yürütücülüğünde okulumuzun desteği ile başlatılan “Su Ürünleri Kaşifleri” isimli projemiz TÜBİTAK tarafından kabul gördü.

Bu program kapsamında Türkiye’nin birçok ilinden TÜBİTAK’a 422 proje başvurdu. Okulumuzun projesi kabul gören 85  proje arasında yer aldı. Kabul sonrasında “Su Ürünleri Kaşifleri” projemizin ilk proje yönetim toplantısı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon yönetiminde Okul Koordinatör Müdürü Murat Zorluer, Müdür Yardımcısı Yunus Otaklı, Fen ve Teknoloji Zümresi Başkanı Elif Kardağlı, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Aslı Eren Otcu, Drama Öğretmeni Aysel Güzel ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Anıl Akkuş’un katılımıyla ortaokul fen ve teknoloji laboratuvarında gerçekleşti.

Hızla artan dünya nüfusu, gıda ihtiyacı, küresel ısınma ve kirlenen denizler karşısında ülkemizin sahip olduğu deniz ve su kaynaklarının korunması, sağlıklı su ürünleri ile barışık bir toplum olmanın değeri ve yararlarının gelecek nesillere aktarımı ülkemiz için stratejik anlamda önem taşıdığının vurgulandığı toplantıda projeyle ülkemiz nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan, öğrenmeye açık, birbirlerinden etkilenebilen ve ömür boyu süren beslenme alışkanlıkları kazanabilecekleri bir dönemde olan ortaokul öğrencilerini, yaşamın temelini oluşturan deniz ve sucul ekosistem bilimi ile buluşturmak olduğunun altı çizildi.

Proje,  Şubat 2019 – Şubat 2020 tarihleri arasında uygulanacak. Proje kapsamında yer alan 35 farklı etkinlik ile öğrencilerin su bilimi ve sucul yaşama ilişkin basit bilimsel olguları fark etmelerini sağlamak, merak duygularını, araştırma ve öğrenme isteklerini tetiklemek, denizler ve sucul canlıları gözlem yaparak tanımalarını sağlamak, disiplinler arası bir bilim olan su ürünleri yetiştiriciliğinin sucul ekosistem, ülke ekonomisi ve insan sağlığı yönünden önemi konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yakın çevreleriyle de öğrendiklerini paylaşmaları hedefleniyor.

Toplantıda aylara göre hangi etkinliklerin uygulanacağı, öğrencilerin hangi yakın çevre gezi ve uygulamalarına katılacakları, ulaşım, projenin değerlendirme ölçeğinin nasıl olacağı,  beklentiler, yaygın etki ve sosyal medya kullanımı, deniz çöpü izleme, kıyı temizliği ve projenin tanıtımı konu başlıklarında bilgi aktarımında bulunuldu.

Proje hedeflerine ulaşmak için disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı olan STEM+A eğitim planı benimsenerek 9 farklı eğitim yöntemi kullanılması planlanıyor. Projede konularında bilgi ve deneyime sahip 4 uzman ve 4 eğitmen, etkinlik içeriklerinin katılımcı öğrencilere aktarımında görev alıyor.

Öğrencilerimizin çevre bilincine katkı yapacak bu proje, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşamanın aslında ne kadar önemli bir değerli olduğunu, ekosistemi bozmadan yapılacak üretimle ne denli önemli ekonomik değerler yaratılabileceğini de gözler önüne serecek.Etiketler