İyi Eğitimcilerden “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”na Katkı

İyi Eğitimcilerden “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”na Katkı

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişim olarak faaliyet gösteren Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 15 yıldır Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesinin desteğiyle düzenlediği “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”nın 15. sini 6-7 Nisan 2018 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleştirdi.

Bu yıl “Eğitim, Yaşam İçin…” vizyonuyla yola çıkan konferanslarına altı alanda 57 ilden 827 başvuru alan ERG’nin bu yılki bilgi ve deneyim paylaşım platformunda, okul öncesi zümremizin 2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana uyguladığı  “Eğitimde Sistem Düşüncesi Yaklaşımı ile Okul Öncesi Dönemde Öykü İnceleme” adlı çalışması da sunuma değer bulunan projeler arasındaydı.

Okul Öncesi Zümresi Öğretmenlerimiz Elçin Berker, Özgül Nayiş ve Gülnaz Yeleser’in  okulumuzu temsil ettiği konferansta öğretmenlerimiz, pek çok farklı fikir ve deneyimlerden ilham aldıkları gibi üzerinde uzun zamandır çalıştıkları konuyu elde ettikleri verilerle sunarak kendileri gibi değişime, yeniliğe açık pek çok eğitimciye de farklı bir pencere açmış oldular.

Öykü incelemede tüme varım ve tümden gelim yöntemini kullandılar.

Öğretmenlerimiz, uygulamada basitten karmaşığa ilkesi göz önünde bulunarak sunuş ve buluş öğretim yaklaşımları bir bütün olarak kullandılar. Öyküyü incelerken tümden gelim, soruna yönelik genel nedenleri birleştirirken de tüme varım yöntemlerinden yararlandılar.

Hangi adımları izlediler?

Öncelikli olarak öykü, öğrencilere bir haftalık bir süreçte bölünerek okundu. Öykünün her yarım bırakılan kısmı bir çatışma durumu içermekteydi. Öğrencilerin yaratıcılıklarını desteklemek amaçlı öykünün tamamlanmasına yönelik çeşitli doğaçlamalar ve resimlemeler yapıldı. Öykü bitirildiğinde öyküde geçen problem durumunun hangi durumdan kaynaklandığı zaman boyunca davranış grafiğine işlendi. Ardından öğrenciler işaretledikleri grafikleri kendi aralarında karşılaştırdılar. Buna göre öyküdeki problemin artması ve azalmasına neden olan nedenleri belirleyerek Stok/Akış Diyagramlarına resmettiler. Daha sonra öyküdeki probleme bulunan çözümleri arketipe işleyerek arasındaki nedensel döngüleri buldular. Bunları gerçek hayattaki sorunlarına uyarlayarak çeşitli çözüm önerilerinde bulundular.

Uygulamanın gerçekleştirilmesinde öğrenciler yürütücü olarak rol aldılar

Öğrenciler öykünün canlandırılması, tamamlanması kısımlarında aktif rol aldılar. Birer haftalık sürelerle uygulanan araçların tamamlanması ve düşünme süreçlerinin aktarımını yürüttüler. Aile katılımı olarak da konulara uygun çalışmaları ailelerine anlatarak onları da sürece dahil ettiler.

Okul öncesi öğretmenlerimiz projelerindeki en önemli noktayı, yapılan tüm çalışmaların çocukların gündelik dillerine yerleşmesi, problem durumu ile karşılaştıklarında araçları kullanarak çözümler üretebilmeleri olarak özetliyor.Etiketler