9 Ağustos 2017
Duyurular

Eğitim & Öğretim Desteği Başvuruları ile İlgili Bilgilendirme

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE OKULLARI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE

 

Eğitim ve Öğretim Desteği ile ilgili başvuruların, 10 Ağustos 2017- 06 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrencinizin e-okulda kayıtlı olduğu okula / okulumuza http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/08094855_2017-2018_EYYTYM_YYRETYM_DESTEYY_KLAVUZU.pdf linkinde yayınlanan “Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-kılavuzu” doğrultusunda aşağıdaki belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir.

***Anadolu ve Fen Lisesi için 14.08.2017 Pazartesi günü 09.00-14.00 arası, 17.08.2017 Perşembe günü tam gün kurum çalışmaları nedeniyle başvurular alınamayacaktır!

***İlkokul ve Ortaokul için 14.08.2017 Pazartesi günü 09.00-14.00 arası, 18.08.2017 Cuma günü tam gün kurum çalışmaları nedeniyle başvurular alınamayacaktır!

***8. sınıf öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre yerleştirme sonuçlarının ilanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecektir. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapabilecektir.

 

Başvurular hafta içi her gün(yukarıda belirtilen tarihler dışında) 09.00-12.00/ 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

  1. Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e- Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

 

  1. Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

  1. Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim

 

ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında  gelir  getirici  herhangi  bir  işi  olmadığına  dair  resmi  belgeyi  alarak     okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 

  1. Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

 

  1. Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER :

 

***Belgeler sorumlu Müdür Yardımcılarına eksiksiz olarak teslim edilecektir. Belgelerin eksik olması halinde başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

*** 07 Eylül 2017 tarihinde “Tercih Yapmaya Hak Kazanan Öğrenciler” açıklanacaktır. Velilerimizin 0714 Eylül 2017 tarihleri arasında www.meb.gov.tr üzerinden okul tercihi yapmaları gerekmektedir.

Tercih yapmayan velilerimiz eğitim öğretim desteği almaya hak kazanamayacaktır.

 

*** Ücretsiz veya Kurumun ilan etiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği verilmeyecektir.

 

*** Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden indirimler sonucunda oluşan öğrenim ücreti, eğitim öğretim desteğinden az olması halinde “EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU” yapılamayacaktır.  

 

*** Veliler/Vasiler yönetmelik eki “Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu” (Ek-12)de yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve Eğitim Öğretim Desteği hakları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

      *** 2016-2017 öğretim yılında Eğitim ve Öğretim Desteği devam eden ARASINIF öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacaktır.

 

 Etiketler